Wy sće tu: Aktualne / Nowostki

Aktualne

Liturgija na wulkim pjatku z Ralbic ** zwuk LIVE ** 10.04.2020 ** 15.00hodź

Słowa wosadneho fararja Delana:

Lubi wosadni,
kóžde lěto jutry móžeće w Ralbicach jutrowne wobrjady křižerjow a nyšpor po cyłyj wsy słyšeć a sćěhować....

dale čitać

Live přenjesenje zwuka Božeje mšě z Ralbic ** 09.04.2020 ** 19.00hodź

Słowa wosadneho fararja Delana:

Lubi wosadni,
kóžde lěto jutry móžeće w Ralbicach jutrowne wobrjady křižerjow a nyšpor po cyłyj wsy słyšeć a sćěhować....

dale čitać

KEDŹBU! - Dajće informaciju dale!

spisane wot: farar Šćěpan Delan |

Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers je sobotu, 14. měrca 2020, postajił, zo su k zadźěwanju rozšěrjenja corona-wirusa dla hač na dalše...

dale čitać

Wobnowjenje farskeje cyrkwje

1. Wobnowjenje farskeje cyrkwje w Ralbicach so spěchuje přez EPLR – program we wobłuku wuwićoweje strategije LEADER.

2. Cyrkej wobnowja so wot...

dale čitać