Wy sće tu: Aktualne / Nowostki

Wobnowjenje farskeje cyrkwje

1. Wobnowjenje farskeje cyrkwje w Ralbicach so spěchuje přez EPLR – program we wobłuku wuwićoweje strategije LEADER.

2. Cyrkej wobnowja so wot junija 2018 do měrca 2019.

3. Zaměr je saněrowanje nutřkowneho cyrkwje, barbne wuhotowanje kaž tež polěpšenje swěcy.

wróčo